Деректемелері

Атауы
«Jusan Garant» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы»
 
Заңды мекен-жайы
Қазақстан Республикасы, 050008/A05B5H9, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әуезов көшесі, 60-үй.
 
Банк деректемелері
БСН 080740012607
Резиденттік белгісі: 1 экономика секторының коды 15
Банк деректемелері:
ЖСК KZ22998CTB0000078304 «First Heartland Jysan Bank» АҚ АФ-нда
БСК TSES KZ KA
КБЕ 15