Кабулов Серік Мұратұлы

«Цеснабанк» АҚ Еншілес ұйымы «ЦеснаГарант» Сақтандыру компаниясы АҚ»
Басқарушы Директоры

Білімі:
1998 - 2002 жж. – Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалиқ университеті (ҚазЭУ),
Экономикадағы ақпараттық жүйелері

Жұмыс тәжірибесі:
01.11.2016 ж. қазіргі уақытқа дейін - «Цеснабанк» АҚ Еншілес ұйымы «ЦеснаГарант»
Сақтандыру компаниясы АҚ» Басқарушы Директоры;
19.11.201ж.- 20.01.2016ж. - «Цеснабанк»
АҚ Аудит Департаменті Директорының орынбасары;
04.12.2012 ж. - 18.11.2014 ж. - «БТА Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің Ақпараттық жүйелер
аудиті Басқармасының бастығы;
02.04.2012ж. - 03.12.2012 ж. - «БТА Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің Ақпараттық жүйелер
аудиті Басқармасының филиалдық жүйелер аудиті бөлімінің бастығы;
01.12.2008ж. - 01.04.2012 ж. - «Банк Туран Алем» АҚ Ішкі аудит қызметінің ақпараттық
технологиялар аудиті бөлімінің ақпараттық технологиялар аудиті секторының сектор меңгерушісі;
01.08.2007 ж. - 28.11.2008 ж. - «Банк Туран Алем» АҚ Ішкі аудит қызметінің ішкі аудит
Басқармасының ақпараттық технологиялар аудиті секторының сектор меңгерушісі;
08.01.2007 ж. - 31.07.2007 ж. - «Банк Туран Алем» АҚ Ішкі аудит қызметінің ішкі аудит
Басқармасының ақпараттық жүйелер аудиті бөлімінің ақпараттық жүйелер аудиті
секторының Бас маманы;
01.11.2002 ж. - 22.12.2006 ж. – «Антей» ЖШС, «Купец и Ш» ЖШС, «Агротабыс» ЖШС Бас бухгалтері.

Тағайындау күні 01.11.2016 жыл
Тағайындау сайлау туралы шешімінің деректемелері: 01.11.2016 жылғы № 1275-жқ Бұйрығы