Баймаханов Сапар Анарұлы

Басқарма Төрағасының орынбасары

Білімі 
2001-2005 жж., Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық  Университеті, мамандығы «Бағалау (сала және аумақ бойынша)», біліктілігі – «сарапшы-бағалаушы».

Еңбек қызметі
2018 – 2019 жж. - «FirstHeartlandSecurities» АҚ талдағыш зерттеулер Департаменті Директорының орынбасары
2016 - 2018 жж. - «FirstHeartlandSecurities» АҚ қаржыландыру қоржынын басқару Департаментінің Директоры;
2013 - 2016 жж. - «Мемлекеттік аннуитеттік компания» Өмірді қорғау Компаниясы» АҚ» активтер мен пассивтерді басқару Департаментінің Директоры ;
2012 - 2013 жж. - «PrimeFinancialSolutions» АҚ қаржылық талдау Департаментінің Директоры;
2011 - 2012 жж. - «Asiacapital» Басқарушы компания»АҚ талдау бөлімінің бастығы;
2010 - 2011 жж. - «БТА Секьюритис» АҚ салалық талдау бөлімінің бастығы м.а.;
2005 - 2010 жж. – басқа қаржы және бизнес структураларда, талдау бөлімшелерін басқарған.

Тағайындау/сайлау туралы шешемінің деректемелері: 13.05.2019 ж. Директорлар Кеңесі отырысының Хаттамасы № 13/05/19-01 13.05.2019 жыл.
Тағайындау күні - 13.05.2019 жыл.
Өкілеттік мерзімі: өкілеттік берілген мерзімнен Басқарманың жаңа құрамы сайлану сәтіне дейін.