Акционерлер

Аты Орналасқан жері Бағалы қағаздарды ұстаушыға тиесілі бағалы қағаздар санының эмитенттің бағалы қағаздарының санына қатынасы, (%)

АО "First Heartland Jusan Bank" 

Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй, пошталық индекс A26F8T9 96,5%