Шығыс Қазақстан облысы бойынша №2 Филиалының тіркелуі

«Jýsan Garant» Сақтандыру компаниясы» АҚ 2021 жылдың «05» ақпанда Қазақстан Республикасының КЕАҚ «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен» Шығыс Қазақстан облысы бойынша №2 Филиалын тіркелуі жүзеге асырылғаны туралы мәлімдейді.

Ф.И.О. Директора Филиала

Иванов Владимир Анатольевич

Наименование Филиала (на государственном языке)

«Jýsan Garant» Сақтандыру компаниясы» АҚ Шығыс Қазақстан облысы бойынша №2 Филиалы

Наименование Филиала (на русском языке)

Филиал АО «Страховая компания «Jýsan Garant» №2 по Восточно – Казахстанской области

Наименование Филиала (на английском языке)

Branch №2 of Joint stock company «Insurance company «Jusan Garant» in the East Kazakhstan region

Место нахождения Филиала (адрес регистрации) на государственном языке

Қазақстан Республикасы, индекс F02D8E7/070004, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 68 үй, т.е.б. 4г.

Место нахождения Филиала (адрес регистрации) на русском языке

Республика Казахстан, индекс F02D8E7/070004, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом 68, н.п. 4г.

БИН

210241009287

Вернуться назад