Жаңалықтар

2015 жылғы 1 қаңтарға сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы 4 млрд. теңгеден асады, сақтандыру сыйлықақыларының жалпы жиыны 11 млрд. теңгеден асады

2015 жылғы 1 қаңтарға сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы 4 027 078 мың теңгені құрайды, сақтандыру сыйлықақыларының жалпы сомасы 10 719 414 мың теңгені құрайды.