Жаңалықтар

Қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға акционерлік қоғамның рұқсат алуы, қандай да бір қызмет түрлерін (әрекеттерді) жүзеге асыруға қоғамның бұрын алынған рұқсаттарының қолданысын кідірту немесе тоқтату туралы ақпарат

Қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға акционерлік қоғамның рұқсат алуы, қандай да бір қызмет түрлерін (әрекеттерді) жүзеге асыруға қоғамның бұрын алынған рұқсаттарының қолданысын кідірту немесе тоқтату туралы ақпарат.