Калькулятор страхования

Рассчитать

Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу пассажиров при их перевозке.

Страховая сумма в отношении транспортного средства устанавливается в зависимости от количества посадочных мест от 2 000 000 до 30 000 000 тенге

Франшиза зависит от типа перевозчика

Страховая выплата осуществляется в размере ущерба, но не более 500 000 тенге на одного пассажира и не более размера страховой суммы установленной договором страхования.

Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын көлік құралдары иелерінің АҚЖЕС

Көлік құралы иесінің жолаушыларды тасымалдау кезінде олардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген залалды өтеу жөніндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі сақтандыру жағдайы болып танылады.

Көлік құралына қатысты сақтандыру сомасы отыру орындарының санына байланысты 2 000 000 теңгеден 30 000 000 теңгеге дейін болып белгіленеді.

Франшиза тасымалдаушының тұрпатына байланысты болады.

Сақтандыру төлемі нұқсанның мөлшерінде, бірақ бір жолаушыға 500 000 теңгеден аспайтын және сақтандыру шартымен белгіленген сақтандыру сомасының мөлшерінен аспайтын сомада жүзеге асырылады.

Жолаушыларды тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету тасымалдаушыдан қосымша қауіпсіздікті талап етеді. Балаларды мектепке немесе бала бақшаға, персоналды жұмыс орнына, қонақтарды әуежайға жеткізу кезіндегі тәуекелдерден сақтандыруда Сізге «Цесна Гарант»-тың жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыруы көмектеседі.

Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру шартын жасау не үшін керек?

  • Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты жолаушыларды тасымалдауға уәкілетті органдардан алған рұқсаты жоқ, оны өз бетінше жүзеге асыратын тұлғалармен жасалмайды.
  • Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі жауапкершілік лимиті заңнамамен шектелген. Кейде төлем сомасы жетпейді және нұқсанның бір бөлігін тасымалдаушының өз есебінен төлеуіне тура келеді.
  • Тіпті тәжірибесі мол жүргізуші ЖКО-на алып келетін қателік жіберуі мүмкін